Email: info@vietstarcorporation.com
Hotline: 0909.888.792
Follow us:
slide image
shadow

Tổng hợp những thắc mắc về học bổng du học

1. Tìm học bổng ở đâu?
Tìm kiếm thông tin về học bổng theo nhiều cách, thông dụng nhất là qua mạng Internet. Bạn có thể liên lạc với các văn phòng trợ giúp tài chính của trường định đăng kí học. Và quan trọng nhất, các thông tin học bổng được cung cấp đều miễn phí và không phải chi trả thêm bất cứ một chi phí tài chính nào!
Các nguồn thông tin tra cứu học bổng miễn phí
Văn phòng hỗ trợ tài chính của trường
Các quỹ hợp tác quốc tế, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng và các doanh nghiệp
Các công ty tư vấn du học, các tổ chức hợp tác đào quốc tế
Các trang web thông tin giáo dục uy tín.

© Copyright 2017 DU HOC VIETSTAR. All rights reserved. Web design by Nina Co.,Ltd
Online: 11| Truy cập tháng: 1799| Tổng: 100728